1. Taraflar
www.garantiseyahathatti.com internet sitesinin faaliyetlerini yürüten Doğuş Grubu Merkez Binası Huzur Mahallesi Maslak Ayazağa Cad. No:2 K:1/A 34396 Sarıyer / İSTANBUL adresinde bulunan ANTUR TURİZM A.Ş. ve Maslak Mah. Büyükdere Cad. No:249/6 Kat:4 Sarıyer/İstanbul adresinde bulunan DOĞUŞ BİLGİ İŞLEM VE TEKNOLOJİ HİZMETLERİ A.Ş. (Bundan böyle birlikte “Şirket” olarak anılacaktır). www.garantiseyahathatti.com internet sitesine üye olan internet kullanıcısı (Bundan böyle “ÜYE/KULLANICI” olarak anılacaktır).


2. Sözleşmenin Konusu
İşbu Sözleşme’nin konusu T. Garanti Bankası A.Ş.’ne ait, Şirket’in yönetiminden sorumlu olduğu www.garantiseyahathatti.com adlı internet sitesinden üyenin faydalanma şartlarının belirlenmesidir. Bu sözleşme, sözleşmenin geçerli olduğu süre boyunca üyenin kullandığı güncelleştirmeler de dâhil her türlü tatil, tur, uçak bileti, araç kiralama hizmetleri ve diğer sunulacak hizmetlere uygulanacaktır.


3. Web Sitesi İçeriği
www.garantiseyahathatti.com web sitesinde mevcut olan bilgilerin doğruluk ve güncelliği sürekli şekilde kontrol edilmektedir. Ancak, web sitesindeki bilgiler fiili değişikliklerin gerisinde kalabilir ve bu sebeple ilgili hizmetin güncel durumu ile sitede yer alan durumu arasında farklılık olabilir. Şirket tarafından, web sitesindeki bilgilerin, güncelliği, doğruluğu, şartları, kalitesi, performansı, pazarlanabilirliği, belli bir amaca uygunluğu, tamlığı, bunlarla bağlantılı veya bağımsız diğer bilgi, hizmet veya ürünlere etkisi hakkında herhangi bir sarih ya da zımni garanti verilmemekte ve taahhütte bulunulmamaktadır. Şirket, web sitesi içeriğinde her türlü değişiklik ve yeniliği istediği anda yapabilir. Bu değişikliklerden dolayı doğabilecek hiçbir rezervasyon, satış veya bilgi hatasından dolayı Şirket’e sorumluluk yüklenemez. Web sitesi içeriğiyle ilgili güncel bilgi için 0212 310 23 36 numarasından Şirket’le irtibata geçilebilecektir. 


4. Web Sitesinde Değişiklik Yapma Hakkı
Şirket, işbu web sitesi ve site uzantısında mevcut her tür hizmet, ürün, siteyi kullanma koşulları ile sitede sunulan bilgileri önceden bir ihtara gerek olmaksızın değiştirme, siteyi yeniden organize etme, yayını durdurma hakkını saklı tutar. Değişiklikler sitede yayım anında yürürlüğe girer ve sitenin kullanımı ya da siteye giriş ile bu değişiklikler de kabul edilmiş sayılır. Bu koşullar link verilen diğer web sayfaları için de geçerlidir. Bu değişikliklerden dolayı doğabilecek hiçbir rezervasyon, satış veya bilgi hatasından dolayı www.garantiseyahathatti.com web sitesi ve Şirket’e sorumluluk yüklenemez. Web sitesinde yapılan değişikliklerle ilgili güncel bilgi için 0212 310 23 36 numarasından Şirket’le irtibata geçilebilecektir.


5. Web Sitelerine Verilen Bağlantılar (Linkler)
Şirket, www.garantiseyahathatti.com web sitesi üzerinden direkt ya da dolaylı yoldan diğer sitelere bağlantı (link) verilebilir. Şirket, link verilen sayfalardaki bilgilerin doğruluğunu garanti etmemekte ve bilgilerle ilgili herhangi bir taahhütte, tavsiyede bulunmamaktadır. Bu siteleri kullanımla doğabilecek zararlar üyenin kendi sorumluluğundadır. Şirket, bu tür link verilen sayfalara erişimi, kendi yazılı muvafakatine bağlayabileceği gibi, Şirket, uygun görmeyeceği linklere erişimi her zaman kesebilir.


6. Site Bilgileri
İşbirliği yapılan tedarikçi ve/veya aracı kurumlardan alınarak Şirket web sitesi üzerinde ilan edilen bilgilerin doğruluğu konusunda azami özen gösterilir ancak alınan veya talep edilen hizmet ve olanakların belirtilen nitelik ve müsaitliği göstermemesinden dolayı Şirket sorumlu tutulamaz. Otel ve otel odalarının Şirket web sitesinde gösterilen fotoğrafları sadece genel bilgilendirme amaçlı olup alınan oda tipiyle sitede yayınlanan fotoğraflar aynı kategoride olmayabilir. Pansiyon durumları, otel konseptleri, yıldız nitelikleri tesisten tesise ve ülkeden ülkeye farklılık gösterir. Tadilat, bakım ve yenileme çalışmaları tamamen ilgili otelin inisiyatifindedir ve tedarikçiler/oteller, böyle bir durumda oluşabilecek her türlü rahatsızlığı asgari düzeyde tutma sorumluluğunu göstereceklerdir.
Şirket internet sitesinde, kullanıcının iptal hakkı saklı olmak üzere, herhangi bir aksaklıktan dolayı oluşabilecek eksik ya da yanlış fiyatlandırmalar (tedarikçi ve/veya aracı kurumlardan kaynaklanan fiyatlandırma hataları da dâhil olmak üzere) söz konusu olduğunda Şirket, ödenmiş ya da ödenecek olan ilgili fiyatı ve toplam tutarı düzeltme yetkisini saklı tutar.


7. Rezervasyon İptal veya Değişikliklerine İlişkin Açıklamalar
Şirket üzerinden yapılan her türlü hizmet işlemlerinde rezervasyon kuralları kabul edilmiş sayılır. Tüm iptal ve değişiklikler, kullanıcıların rezervasyon sırasında kabul edilen ve sözleşmede yer alan hizmet sözleşmesi çerçevesinde yapılır.
Şirket üzerinden alınan hizmetlerle ilgili, her aşamada Şirket ile bağlantıya geçilecektir. Aksi takdirde kullanıcının, aracı firmadan yapacağı değişiklik, iptal, yeni rezervasyon ve farklı bir hizmet alması durumlarında Şirket sorumluluk kabul etmez.


8. Şirket bildirimleri ve Elektronik Bilgilere ilişkin KULLANICI onayı
Bu sözleşme elektronik olarak imzalanmaktadır. Şirket’in, kullanıcıya hizmetle ilgili taahhüt ettiği bilgileri gönderme hakkı vardır. Kullanıcıya e-posta yoluyla gönderilen bildirimlerin, e-postanın iletim tarihinde teslim edildiği ve alındığı varsayılır.
Bu bilgiler; Kullanıcıların hizmete kaydolduğunda belirttiği e-posta adresine e-posta ile, Bilgi mevcut olduğunda kullanıcıya gönderilen e-posta bildiriminde belirtilecek olan bir web sitesine erişim sureti ile, bu amaç için genel olarak önceden belirlenmiş bir web sitesine erişim sureti ile, gönderilebilir.


9. Tarafların Hak ve Yükümlülükleri
www.garantiseyahathatti.com sitesine üye olan kullanıcı, verdiği tüm bilgilerin doğruluğunu garanti eder. Kullanıcı kendisine ait bilgilerden, yapılan tüm işlemlerden ve bu işlemlerden dolayı doğabilecek tüm sonuçlardan sorumludur. 18 yaşından küçüklerin veya hacir altında bulunanların, iş bu web sitesine, velileri veya vasilerinden izin almaksızın bilgi sunmalarından ve işlem yapmalarından Şirket sorumlu tutulamaz.
www.garantiseyahathatti.com web sitesinde; kullanıcı/ziyaretçi tarafından internet üzerinden doldurularak gönderilen formlar, chat ve öneri-şikayet sayfalarındaki gönderilerin; tehdit, tahrik, rahatsız edici, ahlaka ve mevzuata aykırı içerikte olmasından ve başkalarının kanuni ve kişisel haklarına zarar vermelerinin sonuçlarından kullanıcı/ziyaretçi sorumlu olacaktır. Kullanıcı/ziyaretçilerin bu sayfaları kullanarak bir ürün ya da hizmet satma, ticari amaçlı reklam yapma ve benzeri ticari davranışlarda bulunma hakları yoktur.
Kullanıcı web hizmeti alırken, ilgili mevzuata, sözleşmeye, bildirimlere uymak, hizmet hesabının parolasını gizli tutmak ve hizmete ilişkin bir güvenlik ihlalini fark ettiğinde derhal Şirket’e bildirmekle yükümlüdür.


10. Fikri Mülkiyet Hakları
www.garantiseyahathatti.com adlı web sitesi’nde bulunan bilgiler, yazılar, resimler, markalar, slogan ve diğer işaretler ile sair fikri mülkiyet haklarına ilişkin bilgilerin korunmasına yönelik programlarla, sayfa düzeni ve işbu web sayfasının sunumu bizzat Şirket‘in ya da Şirket’in lisans aldığı kuruluşların mülkiyetindedir. Şirket’ten önceden yazılı muvafakat alınmaksızın, işbu web sayfasındaki bilgilerin ya da bu sayfaya ilişkin her tür veritabanı, web sitesi, software-code’ların kısmen ya da tamamen kopyalanması, değiştirilmesi, yayımlanması, online ya da diğer bir medya kullanılmak suretiyle gönderimi, dağıtımı, satılması yasaktır. Bu sayfadaki bilgilerin kısmen kopyalanması, basılması ancak ticari olmayan kişisel ihtiyaç için mümkündür.


11. Sözleşmenin Feshi
İşbu sözleşme üyenin üyeliğini iptal etmesi veya Şirket tarafından üyeliğinin iptal edilmesine kadar yürürlükte kalacaktır. Şirket üyenin üyelik sözleşmesinin herhangi bir hükmünü ihlal etmesi durumunda üyenin üyeliğini iptal ederek sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilecektir. Kullanıcı, dilediği zaman yazılı ihbarda bulunarak, elektronik posta göndererek veya telefonla Şirket’e ulaşarak, bu Sözleşme’yi feshedebilecektir. Fesih tarihinden önce satın alınmış mal veya hizmetlerin ifası fesih tarihinden sonra dahi ifa edilebilecektir.


12. İhtilafların Halli
İşbu sözleşmeye ilişkin ihtilaflarda İstanbul (Çağlayan) Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.


13. Yürürlük
Kullanıcının, üyelik kaydı yapması kullanıcının sözleşmede yer alan tüm maddeleri okuduğu ve sözleşmede yer alan maddeleri kabul ettiği anlamına gelir. İşbu Sözleşme kullanıcının üye olması anında akdedilmiş ve karşılıklı olarak yürürlülüğe girmiştir.