stephan kilisesi[1] (1140x803).jpg

 

Rum, Ermeni, Türk, Yahudi ve Bulgar yerleşimlerinin iç içe geçtiği semtleri, o eski zenginliği yansıtan sivil mimari yapıları, camileri, kiliseleri, sinagogları, ayazmaları ile Haliç...

 

RumLisesi (1024x398).jpg

 

Balıkçıların ve denizcilerin koruyucusu Aya Nikola adına yaptırılmış Aya Nikola Rum Ortodoks Kilisesi, Bizans kilisesi iken fetihten sonra camiye dönüştürülen Gül Camii (Aya Teodosya Kilisesi), İstanbul’daki en eski hamam örneklerinden Küçük Mustafa Paşa Hamamı, Klasik Türk müziği üzerine en eski kitaplardan birini yazmış ve yaklaşık 300’den fazla şarkıyı notalarıyla birlikte kağıda geçirerek günümüze ulaşmalarını sağlamış olan Dimitri Kantemir’in Evi, Fatih Sultan Mehmed’in fermanıyla İstanbul’un fethinden bugüne dek camiye çevrilmeden ayin yapılan tek kilise olması sebebiyle önemini koruyan Meryem Ana Kilisesi (Moğolların Meryemi Kilisesi), Bizans’tan günümüze eğitimin devam ettiği ve belki de Haliç’in en olağanüstü binası Fener Rum Lisesi, Ortodoksların en kutsal mekanı Fener Rum Patrikhanesi ve Aya Yorgi Kilisesi, dünyanın ilk dövme demirden “pre-fabrik” kilisesi olan Bulgar St. Stephan Kilisesi, şarkılara ilham kaynağı olmuş Agora Meyhanesi, Arka dış duvarında bulunan güneş saati ile türünün son örneklerinden Ferruh Kethüda Camii, eskiden Ortodokslara ait olan ve daha sonra Ermenilere verilen Surp Hıreşdegabet Kilisesi, Ayazması ile ünlü Vlaherna Meryem Ana Kilisesi, 60 metre uzunluğunda ve ünlü kişilere zindan olmuş Anemas Zindanları, ilginç sokaklar, evler...


Tur hakkında detaylı bilgi ve rezervasyon için 0212 310 23 36 numaralı Seyahat Hattı'nı arayabilirsiniz.