Bu metin http://www.garantiseyahathatti.com web sitesini kullanacak olan Kullanıcı/Kullanıcılar için bilinmesi gerekli olan gizlilik ve kişisel verilerin korunması politikasının kapsamını açıklamaktadır.


Aşağıdaki tanımlar http://www.garantiseyahathatti.com sitesinin kullanımı için önemlidir.


Buna göre;


Şirket: Doğuş Holding A.Ş. iştiraki olan Doğuş Bilgi İşlem ve Teknoloji Hizmetleri A.Ş. ve Antur Turizm A.Ş.’yi birlikte,


FSEK: 5946 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nu,


Kullanıcı ve/veya Kullanıcılar: Kişisel verilerini, sitede yer alan Kullanıcı Sözleşmesi ve/veya iletişim formlarının talep ettiği bilgileri kendi açık rızaları ile vererek siteye üye olan veya kişisel verilerini vermeden sadece siteyi ziyaret eden gerçek kişileri,


Site: http://www.garantiseyahathatti.com adresinde yer alan web sitesini,


5651 Sayılı Kanun: İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücade Edilmesi Hakkında Kanun’u,


6698 Sayılı Kanun: Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nu, ifade eder.


Kullanım Koşulları


Kullanıcı veya Kullanıcılar, işbu Site'yi ziyaret ederlerken, Site'de yer alan, ister Şirket’e isterse üçüncü bir kişi veya kuruluşa ait herhangi bir yazı, bilgi, yorum, görüş, haber, görüntü, resim, şekil, grafik ve sair içerikten, bu içeriklerin yayınının kesilmesinden, gecikmesinden veya hatalı yayınlanmasından, bu içeriklerin kullanımından veya bu içeriklere dayalı olarak almış oldukları kararların sonuçlarından, Site'nin kullanım koşullarını okumamış veya okumuş ancak bunlara uygun davranmamış olmaları sebebiyle uğramış olduğu maddi veya manevi, müsbet veya menfi, ve olası herhangi bir zarardan veya masraftan http://www.garantiseyahathatti.com veya ona bağlı herhangi bir grup şirketinin veya çalışanlarının, yöneticilerinin, yetkilendirdikleri kişi veya kuruluşlarının, hukuki veya cezai hiçbir sorumluluğu olmadığını, Site'de yer alan bilgilerin doğruluğu ve/veya yeterliliğinin Şirket tarafından garanti edilmediğini kabul ve beyan etmişlerdir.
Kullanıcı veya Kullanıcılar, http://www.garantiseyahathatti.com Logosunun veya web sitesine ait sayfaların bir başka web sitesinde herhangi bir şekilde yer almasından veya web sitesine üçüncü kişiler veya ziyaretçiler tarafından yapılabilecek herhangi bir içerik yüklemesinden dolayı elde edilecek bilgilerin kullanımından veya internetin genel uygulamalar çerçevesinde kullanımı dolayısıyla sorumluluk doğurmayan herhangi bir içerikten http://www.garantiseyahathatti.com’un veya ona bağlı veya onun bağlı olduğu herhangi bir grup şirketinin veya çalışanlarının, yöneticilerinin, yetkilendirdikleri kişi veya kuruluşlarının, hukuki veya cezai hiçbir sorumluluğu olmadığını kabul ve beyan etmişlerdir.
Kullanıcı veya Kullanıcılar, http://www.garantiseyahathatti.com’un, Web Sitesi Gizlilik Ve Kişisel Verilerin Korunması Politikasını tek taraflı olarak her zaman değiştirme veya güncelleme hakkına sahip olduğunu, bunlarda yapılacak her türlü değişikliği peşinen kabul ettiklerini beyan etmişlerdir.


Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası
İşbu “Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası”, http://www.garantiseyahathatti.com sitesi ile ilgili hizmetleri sunarken, kişisel verilerinize ilişkin politikamızı içermektedir.


Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikasının Amacı


Bu Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası;
a.    Şirket’in (http://www.garantiseyahathatti.com) hangi amaçlarla kişisel veri işlediğini,

b.    Bu amaçları gerçekleştirmek için ne tür kişisel veriler topladığını,
c. Bu kişisel verilerin nasıl kullanıldığını,
d. http://www.garantiseyahathatti.com’un kişisel verilerinizi kimlerle paylaşabileceğini,
e. http://www.garantiseyahathatti.com’un işlediği kişisel verileriniz üzerindeki haklarınızın neler olduğunu ve bu hakları nasıl kullanabileceğinizi,
f. http://www.garantiseyahathatti.com’un işlediği kişisel verileriniz ne kadar süreyle saklanacağını,
g. Elektronik ticari ileti alma konusundaki olumlu veya olumsuz tercihlerinizi nasıl değiştirebileceğinizi açıklamaktadır. 


1- İşlenen Kişisel Verileriniz ve Dayanak
Şirket, tabi olduğu mevzuattan kaynaklanan yasal yükümlülüğü çerçevesinde; söz konusu yasal yükümlülüklerini yerine getirebilmeyi sağlayacak kişisel verilerinizi (ad, soyad, doğum tarihi, cep telefonu numarası, e-posta, cinsiyet, adres, alışveriş bilgileri, fatura bilgileri fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla Kullanıcı’yı doğrudan veya dolaylı olarak tanımlamaya yönelik her türlü kişisel bilgi) sizlerden talep etmektedir. Bu kişisel veriler http://www.garantiseyahathatti.com üyelik faydalarından yararlanabilmeniz adına, işbu Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası ile belirlenen amaçlar ve kapsam dışında kullanılmamak kaydı ile bilgi güvenliği tedbirleri de alınarak işlenecek ve saklanacaktır. 


2- Kişisel Verilerinizin İşlenmesini Gerektiren Amaçlar ve Kişisel Verilerinizin Paylaşımı
Bizimle paylaşacağınız kişisel verileriniz aşağıdaki amaçlarla işlenecektir: 
a.    Kullanıcı Sözleşmesinden kaynaklanan yükümlülüklerimizin ifası,
b.    Talep ettiğiniz hizmetin sunulması ve bedelinin alınması,
c.    Hizmetle ilgili sorun ya da şikayetlerin çözümü,
d.    Müşteri bağlılığı ve Müşteri memnuniyetini sağlama amacıyla anket ve pazar araştırması yapılması,
e.    Üyeliğe bağlı olarak çeşitli avantajların sağlanıp sunulabilmesi ve kişisel olarak size uygun reklam, tanıtım, satış, pazarlama, bilgilendirme, promosyon, kampanya bildirimi, üyelik işlemleri, sık gelen müşteri yönetim programı, genel kayıt tutma işlemlerinin yönetiminin sağlanması,
f.    Yasal ve düzenleyici gerekliliklerin karşılanması, 
g.    Onayınıza istinaden ticari elektronik ileti gönderilmesi amacıyla Şirketimiz tarafından toplanmasına, kaydedilmesine, işlenmesine, saklanmasına, kullanılmasına ve aynı amaçlara yönelik olarak aşağıda belirtilen üçüncü kişilere aktarılmasına/paylaşılmasına izin vermiş bulunmaktasınız. 

Kişisel verilerinizin aktarılmasına/paylaşılmasına izin verdiğiniz üçüncü kişiler, tahdidi olmamak kaydıyla, aşağıdaki gibidir:

-    Doğuş Holding A.Ş. (www.dogusgrubu.com.tr); 
-    Doğuş Holding iştirakleri ve bağlı ortaklıkları (www.dogusgrubu.com.tr);
-    Şirketimiz’in sözleşme ilişkisi içerisinde olduğu yurtiçi ve/veya yurtdışındaki 3. Taraflar (örneğin; kargo şirketi, çağrı merkezi, concierge hizmeti verilen otel veya restoran, vb)
-    Şirketimiz iştirakleri ve bağlı ortaklıkları (https://www.dogusgrubu.com.tr/tr/dogus-turizm-grubu);
-    Şirketimiz adına veri işleyen araştırma, tanıtım ve danışmanlık hizmeti veren firmalar;
-    Kişisel verilerin yasal olarak paylaşılması zorunlu olan  yetkili kamu kurum ve kuruluşlar.


3- Kişisel Verileriniz İle İlgili Haklarınız
İşlenen kişisel verilerinizin neler olduğunu, işleme amacı doğrultusunda kullanılıp kullanılmadığını, yurt içi veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenmek, eksik veya yanlış işlenen kişisel verileriniz söz konusu ise veya işlenen kişisel verilerinizde herhangi bir değişiklik olması durumunda bu verilerinizi değiştirmek ve güncellemek ve bu durumun kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini talep etmek amacıyla, kisiselverilerim@garantiseyahathatti.com.tr  e-mail adresinden bize başvurabilirsiniz. 6698 sayılı Kanun madde 11 uyarınca sahip olduğunuz diğer haklar saklıdır. 


4- Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Önlemler
Kişisel verilerin korunması Şirketimiz için önemli bir konudur. Şirketimiz, kişisel verilere yetkisiz erişim veya bu bilgilerin kaybı, hatalı kullanımı, ifşa edilmesi, değiştirilmesi veya imha edilmesine karşı kişisel verilerinizi korumak için gerekli önlemleri almaktadır.
 
Şirketimiz kişisel verilerinizi gizli tutmayı, gizliliğin sağlanması ve güvenliği için gerekli teknik ve idari her türlü tedbiri almayı ve gerekli özeni göstermeyi taahhüt etmektedir. Şirketimiz’in gerekli bilgi güvenliği önlemlerini almasına karşın, web sitesine ve sisteme yapılan saldırılar sonucunda kişisel verilerin zarar görmesi veya üçüncü kişilerin eline geçmesi durumunda, Şirketimiz bu durumu derhal sizlere ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na bildirir. 
Sitemizde kredi kartınızla yapacağınız tüm işlemleriniz GeotrustRapidSSL sertifikasıyla güvence altına alınmıştır. Kart bilgileriniz 2048 bit koruma ile şifrelenerek iletilmektedir. SSL (Secure Soket Layer) bağlantısının hangi durumda aktif olduğunu, sipariş işlemleri sırasında kart bilgilerinizi girdiğiniz sayfamıza geçtiğiniz sırada, tarayıcınızın adres çubuğunun hemen yanında görüntülenecek olan kilit simgesinden anlayabilirsiniz.
Kredi Kartı bilgilerinizi girdiğiniz sayfanın sağ alt köşesinde bulunan kilit resmi bu sayfanın SSL ile şifrelendiğini gösterir ve üzerine tıkladığınızda şifrelemenin hangi firmaya ait olduğunu belirtir. Web sitemize kayıt olurken kullandığınız üyelik ve kişisel verileriniz gizli tutulmakta olup, sizin onayınız dışında hiç kimseyle paylaşılamaz. SSL yazılımları, müşteri-işletme-banka arasındaki bilgi akışının, çözülme ihtimali matematiksel olarak çok düşük ve teknik açıdan zor olan 2048 bit teknolojileriyle şifreli olarak yapılmasını sağlamaktadır.


Çerez (Cookie) Kullanımı
Çerezler, http://www.garantiseyahathatti.com web sitesini ziyaret ettiğinizde veya mobil uygulamayı cep telefonunuza veya tabletinize yüklediğinizde, internet tarayıcınız tarafından yüklenen ve bilgisayarınız, cep telefonunuz veya tabletinizde saklanan küçük bilgi parçacıklarını içeren metin dosyalarıdır.
Şirket, üyelerine daha iyi hizmet verebilmek, üyelik faydalarından istifade ettirmek amacıyla ve yasal yükümlülüğü çerçevesinde, işbu Gizlilik/Kişisel Verilerin Korunması Politikası ile belirlenen amaçlar ve kapsam dışında kullanılmamak kaydı ile gezinme bilgilerinizi toplayacak, işleyecek ve güvenli olarak saklayacaktır. Şirket, çevrimiçi ve çevrimdışı olarak toplanan bilgiler gibi farklı yöntemlerle veya farklı zamanlarda sizden toplanan bilgileri eşleştirebilir ve bu bilgileri üçüncü taraflar gibi başka kaynaklardan alınan bilgilerle birlikte kullanabilir. Gezinme bilgilerinizi toplama amacıyla kullandığımız çerezler (cookie) hakkında bilgi, Şirket uygulamasını ilk defa telefonunuza veya tabletinize yüklediğinizde “açılır pencere (pop-up ekran)” ile verilecektir.
Şirket çerezleri ayrıca; arama motorlarını, Şirket web sitesini ve/veya Şirket’in reklam verdiği Tedarikçi web sitelerini ziyaret ettiğinizde ilginizi çekebileceğini düşündüğü reklamları size sunabilmek için “reklam teknolojisini” devreye sokmak amacıyla kullanabilir.

Şirket, web sitesinde ve mobil uygulamasında, oturum çerezleri ve kalıcı çerezler kullanmaktadır. Oturum kimliği çerezi, tarayıcınızı kapattığınızda sona erer. Kalıcı çerez ise sabit diskinizde uzun bir süre kalır. İnternet tarayıcınızın "yardım" dosyasında verilen talimatları izleyerek veya “www.allaboutcookies.org/” ve “http://www.youronlinechoices.eu” linkini adresini ziyaret ederek kalıcı çerezleri kaldırabilir ve hem oturum çerezleri hem de kalıcı çerezleri reddedebilirsiniz. Kalıcı çerezleri veya oturum çerezlerini reddederseniz, web sitesini veya mobil uygulamayı kullanmaya devam edebilirsiniz, fakat web sitesinin ve mobil uygulamanın tüm işlevlerine erişemeyebilirsiniz veya erişiminiz sınırlı olabilir.


6- Kişisel Veri Saklama Süresi
-    Elektronik ticari ileti gönderilmesi için verilen onay ve diğer elektronik ticaret işlemleri bakımından; 6563 Sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun uyarınca; onay, onayın geri alındığı, ticari elektronik iletinin içeriği ve gönderiye ilişkin diğer kayıtlar gerektiğinde Bakanlığa sunulmak üzere kayıt altına alınarak; onayın geri alındığı tarihten itibaren 1 yıl, elektronik ticaret işlemlerine ilişkin diğer her türlü kayıt ise 3 yıl saklanacaktır. 
-    5651 sayılı Kanun uyarınca tutulması zorunlu trafik verileri 2 yıl süre ile saklanmakta ve talep halinde Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu ve ilgili diğer kamu kurum ve kuruluşları ile paylaşılmaktadır.
-    Verilen hizmetlere istinaden yapılan ödemeler ve bunları belgeleyen faturalar gibi Türk Ticaret Kanunu ve Vergi usul Kanunu uyarınca tutulması ve saklanması zorunlu olan tüm belgeler Türk Ticaret Kanunu uyarınca 10 yıl, Vergi Usul Kanunu uyarınca 5 yıl süre ile saklanmaktadır.


7- Kişisel Verilerinizin Doğru ve Güncel Olarak Muhafaza Edilmesi
Kullanıcı/Kullanıcılar web sitesi üzerinde paylaştıkları bilgilerin doğru olmasının ve güncel bir şekilde muhafaza edilmesinin 6698 sayılı Kanun anlamında kişisel verileri üzerinde sahip oldukları hakları kullanabilmeleri ve ilgili diğer mevzuat açısından önemli olduğunu bildiklerini ve yanlış bilgi verilmesinden doğacak sorumlulukların tamamen kendilerine ait olacağını kabul ve beyan etmişlerdir. Paylaşmış olduğunuz kişisel verileriniz ile ilgili değişiklik ve/veya güncellemeleri kisiselverilerim@garantiseyahathatti.com.tr adresine ulaşarak veya hesabım/üyelik sayfası üzerinden yapabilirsiniz.


8- Kişisel Verilerinizin Silinmesi, Yok Edilmesi Veya Anonimleştirilmesi
İşbu Gizlilik/Kişisel Verilerin Korunması Politikası’nda belirtilen amaçlarla işlenmiş olan kişisel verileriniz; 6698 sayılı Kanun madde 7/1’e göre işlenmesi gerektiren amaç ortadan kalktığında ve kanunların belirlediği süreler geçince tarafımızca anonimleştirilerek kullanılmaya devam edilecektir. 
Kişisel verilerinizin işlenmesi ve kullanılması ile ilgili olarak her zaman, gerekli olan hallerde vermiş olduğunuz açık rızanızı geri alma hakkınız bulunmaktadır. 
Söz konusu açık rızanınızı geri almak için dilediğiniz zaman kisiselverilerim@garantiseyahathatti.com.tr adresine bu yönde e-posta gönderebilirsiniz. 


9- Başvuru
Kişisel verileriniz üzerindeki haklarınızı kullanmaya yönelik başvurularınızın  Şirketimiz’ce kabule şayan olması için, aşağıdaki şekillerden biri ile iletilmesi gerekmektedir:
a. Bizimle Kullanıcı Sözleşmesi aktederek müşterimiz olan ve Şirketimizle iletişimde rutin olarak, Şirketimize bildirilen e-posta adresini kullanan üyelerimiz bakımından; Şirketimizin kisiselverilerim@garantiseyahathatti.com.tr adresine gönderilecek bir e-posta ile, veya
b. Şirketimizin kisiselverilerim@garantiseyahathatti.com.tr e-posta adresine, başvuru sahibinin şahsına ait güvenli elektronik imza ile imzalanmış bir e-posta ile başvurulması (ilgili e-posta güvenli e-imza ile imzalanabileceği gibi, Şirketimiz’e hitaben yazdığınız word veya pdf. veya diğer bir formatındaki bir dosya da güvenli e-imza ile imzalanabilir), veya
c. Şirketimiz’in web sayfasında mevcut Kayıtlı e-Posta adresimize veya kisiselverilerim@garantiseyahathatti.com.tr adresine, şahsınıza ait kayıtlı e-posta adresinden (KEP), güvenli elektronik imzalı şekilde başvuru yapılması, veya
d. Kargo ile ıslak imzanızı taşıyan bir dilekçe ile başvuru yapılması,
e. Şirketimiz’e bizzat gelinerek; kimlik belgelerinizin ibrazı ile ıslak imzanızı taşıyan bir dilekçe ile başvuru yapılması.
Başvurularınızın yukarıda anlatılanlardan başka yollarla yapılması halinde veya – yasanın müsade ettikleri hariç – başka kişiler hakkındaki sorgularınız Şirketimiz’ce kabul edilmeyecek ve cevaplandırılmayacaktır. 
Başvurunuz 6698 Sayılı Kanun md. 13 uyarınca en geç 30 gün içinde cevaplanacaktır. Başvurunuzun Şirketimiz için ayrıca bir maliyet yaratması halinde, Kişisel Verileri Koruma kurulu tarafından yayımlanacak olan tarifedeki ücret talep edilebilir.


10- Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası’nda Yapılacak Değişiklikler
Şirketimiz, bu Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası dokümanında her zaman değişiklik yapabilir. Bu değişiklikler, değiştirilmiş yeni Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası’nın http://www.garantiseyahathatti.com sitesine konulmasıyla birlikte derhal geçerlilik kazanır. İşbu Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası’ndaki değişikliklerden haberdar olmanız için, sizlere gerekli bilgilendirme yapılacaktır.


12- Uygulanacak Hukuk, Yetkili Mahkeme ve İcra Daireleri
İşbu Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası, Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tabidir. Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası’nın uygulanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlığın çözümünde İstanbul Merkez (Çağlayan) Mahkeme ve İcra Daireleri yetkilidir.


13- Son Hüküm
Kullanıcı/Kullanıcılar, web sitesine girmeden önce yukarıda yer alan Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası” nı okuduklarını, yukarıda belirtilen tüm hususlara uyacaklarını, web sitesinde yer alan içeriklerin ve Şirketimiz’e ait tüm elektronik ortam ve bilgisayar kayıtlarının Hukuk Muhakemeleri Kanunu madde 193 uyarınca kesin delil sayılacağını gayrıkabili rücu olarak kabul, beyan ve taahhüt etmişlerdir.