galatakule[1] (1140x812).jpg

 

En parlak dönemini 12. yy’da bölgeye bazı ayrıcalıklarla yerleşen Cenovalılar zamanında yaşamış; Müslüman, Rum Ortodoks, Ermeni, Süryani, Keldani, Nasturi, Yahudi, Arap, Çingene, Sırp, Arnavut, Ulah, Cenovalı, Venedikli, Fransız, Levanten ve diğer topluluklarıyla zengin bir dinler ve diller mozaiği oluşturan; uzun yıllar “finans merkezi” olarak önemini korumuş; yaklaşık 2500 yılı aşan kesintisiz ekonomik, toplumsal, kültürel yaşamıyla varlığını sürdüren Galata...

 

kamando merdivenleri (1140x1119).jpg

 

GÜZERGAH

Ayasofya’nın küçük boyutta bir kopyası niteliğinde Mimar Sinan tarafından yapılmış Tophane Kılıç Ali Paşa Camii; İstanbul’un abidevi nitelikteki en güzel meydan çeşmelerinden biri olan Tophane Meydan Çeşmesi; 20. yy başı mimari yapıların ilginç örneklerini barındıran Kemankeş Caddesi yapıları; Türkçe konuşan ortodoksların merkezi olan Türk Ortodoks Patrikhanesi; 1734’te inşa edilmiş ve 1799’da son şeklini almış Vaftizci Yahya Süryani Kilisesi; Belki de bölgenin en ilginç yapılarından biri olan Rus Kilisesi; İstanbul’daki en eski Ermeni kiliselerinden biri olan Surp Kirkor Lusavoriç Kilisesi; Osmanlı İmparatorluğu zamanında İstanbul’da kurulan ilk Fransız eğitim kurumu St. Benoit Binası; Bizans’ın kuşatma zamanlarında Haliç’e girişi engellemek için gerdikleri zincirin bağlandığı Kastellion Kalesi’nin bodrumunda inşa edilen Yeraltı Camii; Mimar Sinan tarafından yaptırıldığı bilinen Rüstem Paşa Hanı; I. Mahmud’un annesi Saliha Sultan adına 1732’de yaptırılmış Saliha Sultan Sebili; Haliç’in Galata yakasındaki en büyük camisi olan Arap Camii; 19. yy’da Osmanlı İmparatorluğu’nun ve 1930’lara kadar Türkiye Cumhuriyeti’nin mali ve iktisadi hayatında önemli rolü olan Voyvoda Caddesi yapıları, Bölgenin en önemli Banker ailelerinden biri olan Kamondo Ailesi üyesi Avram Kamondo adına yaptırılmış Kamondo Merdivenleri; Türk Yahudilerinin tarihi ve geleneklerinin teşhir edildiği 500. Yıl Vakfı Türk Musevileri Müzesi; ilginç sokaklar ve yapılar... 


Tur hakkında detaylı bilgi ve rezervasyon için 0212 310 23 36 numaralı Seyahat Hattı'nı arayabilirsiniz.